Om Marma

Kartan och väderstrecken: till vänster är norr och till höger söder.


Den grå vägen längst ned är Gävlevägen (gamla E4:an). Vägen in till lägret (Kanonvägen) går uppe till vänster i bild, strax under den röda cirkeln som utmärker by(ggnad) 93. Till vänster och höger om by 93  ligger husvagnscampingen som är det första man kommer till vid infarten till lägret. Om man fortsätter in mot mitten av bilden kommer man till en korsning. Kanonvägen fortsätter uppåt i bilden och efter en 90-graderskurva mot höger i bilden (d.v.s. söderut). När man talar om "nittiograderskurvan" är det den man avser.


Om man i korsningen tar mot höger och åker nerför i bild (i verkligheten också) kommer man till en liten byggnad som för närvarande används som skjutfältexpedition (på kartan står det By 88 Säkexp). Platsen i anslutning till den byggnaden kallas Kanonplan. Förr stod det två kanoner uppställda här men de är "på underhåll" sedan några år tillbaka.


Alldeles intill Kanonplan ligger by 9 som kallas Norra stambaracken. Där har Hundtjänstskolan sin skolexpedition och FMM sitt sekretariat.


Till höger om by 9 ligger by 10, kallad Mellersta stambaracken, (det fanns en Södra d:o också en gång i tiden men den är riven). Ytterligare något till höger i bild ligger matsalen (by 16) och ännu längre åt höger hundstallarna (by 13). Det finns tre sådana plus en utegård och där finns plats för 125 hundar inklusive en mindre sjukavdelning. (På bilden ser det ut som att det är totalt sex stallbyggnader men de tre översta är nerbrunna och man ser bara själva husgrunderna.) Ursprungligen användes stallarna för hästar som bl.a. användes för att dra kanonerna.


Förläggningarna ligger ungefär mitt i bild och kallas by 98, by 99 och by 100. Ibland används även Paviljongen, den f.d. officersmässen, by 3 till vänster om Kanonplan. Till vänster om Paviljongen ligger by 1, Mässen, som används som sådan under Hundtjänstskolan.


Invid korsningen mitt i bilden ligger en parkeringsplats. Den används som elevparkering under Hundtjänstskolan och som besöksparkering under FMM. Tävlande under FMM ställer sina bilar mellan korsningen och Kanonplan.


ATT HITTA HIT


Om du kommer söderifrån: kör E4 från Uppsala norrut. Sväng av vid Dragon Palace och kör mot Marma. Kör till höger vid kiosken, över järnvägsbron och följ sedan skyltning till Marma läger.


Om du kommer norrifrån: kör E4 från Gävle söderut. Sväng av vid Dragon Palace och kör mot Marma. Kör till höger vid kiosken, över järnvägsbron och följ sedan skyltning till Marma läger.


MATSTÄLLEN OCH AFFÄRER M M I NÄRHETEN


Det finns en korvmoj i Marma och en pizzeria i Mehedeby söderut. I Älvkarleö norrut finns flera restauranger: på Laxön, fiskecampingen samt någon pizzeria. Där finns också en Coop-butik. Apotek, större livsmedelbutiker, vårdcentraler och systembolag finns i Skutskär, ett par mil norrut, och i Tierp, ett par mil söderut.


VETERINÄR

Finns i Marma.