Start

Försvarsmaktsmästerskapet 2022 för patrullhundar

19-21 augusti på Marma skjutfält

Arrangör:

Upplandsdistriktet

FMM-general:

Ola Eriksson
0708-711 811

tjanstehund@sbkuppland.se

Anmäl dig här senast 20 juni.

600 kr i anmälningsavgift ska vara insatt på SBK Upplandsdistriktets plusgiro 63 34 63-5 senast 20 juni.

Mat o logi bokas på www.tjh-masterskap.se.

Mer information om SM för tjänstehundar finns här.


tjanstehund@sbkuppland.se