Start


FMM  2020arrangeras 28/8 - 30/8 på Marma skjutfält i Uppland

Arrangör: Upplandsdistriktet


Kontaktperson: Ola Eriksson, olaSBK@musikteori.eu, 0708-711 811


Vad är FMM?


FMM - Försvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar - är en årlig tävling med deltagare som kvalificerat sig i uttagningstävlingar i SBK:s arton distrikt. Det handlar alltså om ett svenskt mästerskap i denna gren.

De flesta deltagande hundar är tillsammans med sina förare kontrakterade som hundekipage i Hemvärnet där de ingår i någon av de 48 bataljonerna.

Att utbilda en patrullhund


En patrullhundkurs omfattar 210 timmar. Det finns tre typer av kurser: "traditionell kurs", helgkurs och veckokurs.

Hunden i HemvärnetEn patrullhund och dess förare ingår som hundekipage i ett hemvärnsförband. Hunden utgör en spaningsresurs som kan användas på olika sätt.

TävlingsmomentTävlingen omfattar fyra moment: patrullering, spår, lydnad och uppletande. (Se även fliken Regler.)

SM för räddningshundar

Efter några års uppehåll anordnades åter ett mästerskap för räddningshundar 2018 i Ronneby. År 2019 kommer SM:et att förläggas till det före detta militära övningsfältet Tånga Hed, Vårgårda. Det finns plats för 20 ekipage. Momenten som ingår är ruin/ytsök, koppelsök samt lydnad med platsliggning.

Några fakta om räddningshundar

Räddningshundar utbildas av SBK på uppdrag av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och deras uppgift är att söka efter människor vid extrema händelser inom Sverige, t.ex  ras och skred, raserade byggnader, tågolyckor m m.  Flera kommunala räddningstjänster har idag tillgång till räddningshundar för insatser vid olika former av krissituationer.

SBK har uppdrag även från Sjöfartsverket att utbilda sjöräddningshundar.

webbmaster@tjh-masterskap.se