Hundekipage

Du som fått plats som deltagare eller reserv på FMM eller SM för räddningshundar, skicka en bild på dig och hunden och ge en kort beskrivning av din hund (fördelar och ev. nackdelar). Om du deltar med samma hund som förra året så kan du hänvisa till den bilden och texten så återanvänder vi dessa. Epostadressen ser du här nedan.


webbmaster@tjh-masterskap.se