Funktionärer


FUNKTIONÄRER FMM 2022 


FMM-general

Ola Eriksson

Uppland

Sekretariat

Leif Borgenlöv

Skåne


Sophie Tjernbäck

Uppland


Robin Hellstadius

Uppland

Chef de cuisine

Barbro Ek

Gävleborg

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

Överdomare

Sven Börje Persson

Skåne

Domare patrullstig

Stefan Björkman

Stockholm


Kenneth Brorsson

Halland

Domare spår

Nils-Göran Larsson

Sörmland


Dan Majlöv

Mellannorrland

Domare lydnad/uppletande

Peo Andersson

Uppland


Leif Jönsson

Gävleborg

Reservdomare

Mats Johansson

Stockholm

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

Tävlingschef

Bosse Ek

Gävleborg

Tävlingsledare spår

Ingegerd Slars

Uppland

Tävlingsledare patrullstig

Christer Jonsson

Uppland

Tävlingsledare lydnad/uppl

Marita Neteborn

Uppland