Tävlingsmoment räddningshund

Tävlingsmoment i SM för räddningshundar


Ruinsök innebär arbete i en miljö som är krävande att förflytta sig i under arbetet. I ytsök är miljön mestadels ganska plan och lättsprungen. Hunden arbetar i båda fallen fritt efter förarens plan och kommandon.


Koppelsök Som namnet på momentet anger arbetar hunden i kopplets längd och föraren planerar arbetet så att det hela blir effektivt.

Anledningen till arbete i koppel är att i skarpt läge kan det vara nödvändigt av säkerhetsskäl att ha total koll på hunden.


Lydnad Lydnaden innehåller sådana moment som är nödvändiga för att kunna arbeta effektivt och säkert med hunden i ruinområden, industrimiljö osv.